KOKONAISVALTAINEN KUNTOUTUMINEN

Kokonaisvaltainen kuntoutuminen käsitteenä on monimutkainen nippu kuntoutujan ja kuntouttajan toimintoja. Vuorovaikutuksen merkitys on suuri, sillä siihen sisältyy toisen kuuntelemista, arvostamista, oman näkemyksen muodostamista ja suunnitelmien toteuttamista. Mielestäni siihen sisältyy neljä askelmaa, joiden avulla kuntoutumisen etenemistä voidaan tarkastella:

1. kivut hallitsevat elämääni

2. muutos vaikuttaa kipuihini

3. minä hallitsen kipuja

4. tasapainon tila

Kun kivut hallitsevat, toistuvat seuraavat asiat elämässäni: lääkäriin, apteekkiin, lääkkeitä, sairaslomia, väsymystä, masennusta. Noidankehästä vapautuminen ei ole helppoa eikä siihen aina tarjota riittävästi vaihtoehtojakaan. Liikkeelle pääsemiseksi kannustaminen on tärkein tekijä kivun hoidollisten toimenpiteiden ohella.

Kun alamme ottaa tietoisia askelia oman tilanteemme helpottamiseksi ja elämän laatumme parantamiseksi, se tarkoittaa arjessa tapahtuvia muutoksia. Rytmit: työ-, ruoka-, liikunta-, unirytmien tarkastelu ja mahdollisesti uudelleen järjestely ovat avain kehon ja mielen hallintaan. Ne tuovat mukanaan muutosta, joka puolestaan näkyy kipujen rauhoittumisena osittain tai kokonaan. Itsehoito, itsestä huolehtiminen, itsensä rakastaminen ovat tulevaisuuden terveydenhuollon kulmakivet. Meidän on alettava ottaa vastuuta kehomme todellisesta hyvinvoinnista - mieluummin ennen kuin mitään ongelmia ilmenee. Mutta vaivojen syntymisen jälkeenkään ei ole liian myöhäistä.

Me pystymme aina jossain määrin hallitsemaan kipuja, kun opimme rytmittämään arkemme niin, että kehomme ja mielemme saa riittävästi aikaa työskentelyyn, ruokailuun, liikuntaan ja lepoon. Itsensä hoitamiseen sisältyy säännöllinen kehon harjoittaminen - mieluummin päivittäin lyhytkin hetki kuin kerran viikossa kipeyttävä ja uuvuttava rankka treeni (joskin sekin on vahvistavana harjoitusmenetelmänä suotavaa, kun kivut sallivat). Mutta kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen liittyy paitsi keho ja mieli myös henkinen taso. Toteutanko omassa elämässäni sitä omaa, sisäistä totuuttani, johon uskomukseni liittyvät ? Henkisen minän tiedostaminen ja toteuttaminen on yhteiskunnassamme jäänyt taka-alalle ja se sekoittuu voimakkaasti uskontoihin. Tarkastelisin henkisyyttä mieluummin eettis-, moraalis- filosofisena ajatusmallina, jonka avulla arvotan asioita/ihmisiä yms. elämässäni. Mallina, joka muokkaa ajatuksiani ja toimintojani tiettyyn suuntaan. Ei ole yhdentekevää, minkälaisia valintoja teen ja minkälaisella asenteella niitä toteutan. Tämä taso vaikuttaa tunneminän kautta koko keho-mieli olemukseeni ja joko myrkyttää tai puhdistaa elimistöäni syvällä tasolla. Tämän tason huomioiminen voi joskus olla se ratkaiseva tekijä parantumisen kynnyksellä: lakkaamme vihaamasta, ymmärryksen ja anteeksiannon avulla, jonka seurauksena elimistömme "taistele tai pakene -tila" rauhoittuu ja hermosto saa levätä.

Tietoisuuden kehittyessä psykofyysisen minän sisäinen dialogi toimii meitä opastavasti. Kuulemme kehomme viestit väsymyksestä tai väärän ruokavalion aiheuttamasta närästyksestä ja ohjaamme toimintaamme itsemme kannalta terveellisempään suuntaan. Tämä tila on tasapainoilua jatkuvan muutoksen synnyttämien suunnanvaihtojen ja tietoisten rytmien välillä. Elämme tietoisesti sisältä käsin ja ohjaamme ulkoisia toimintojamme niin, että haastavissakin tilanteissa tunnistamme sisäisen rauhan ja voiman itsessämme. Voi olla, että joudumme edelleen ottamaan lääkkeemme ja käymään säännöllisesti hoidattamassa itseämme. Mutta elämän laatumme on parempi, koska tunnistamme asioita, joiden avulla voimme aina palauttaa tasapainomme ja siten pitää yllä fyysisesti, psyykkisesti ja henkisesti hyvää oloa.