Luonnossa kaikki on energiaa. Tämä yleismaailmallinen energia, joka virtaa hoitajan käsien kautta, tasapainottaa kehoa ja mieltä. Energialle, elinvoimalle on jokaisena aikakautena ja jokaisessa kulttuurissa syntynyt erilaisia nimiä: Prana, Chi, Viriditas Elämänvoima....jne. Energiahoidot täydentävät perinteisiä hoitoja hyvin, koska ne vahvistavat kehon omaa paranemisjärjestelmää ; keho saa lisää voimaa parantaa itse itsensä. Elämää vahvistavan energian virtaa voi kehossa lisätä monilla tavoilla: esim. ruokavalion avulla ; jätämme pois kaiken sellaisen, joka ei kehoamme ravitse ja keskitymme nauttimaan tasapainottavaa ravintoa. Myös oikein kohdistettu liikunta auttaa elinvoimaisuuden kohottamisessa. Olennaista kaikissa toiminnoissamme on tiedostaa, mikä on meille oikeasti riittävää ja vahvistavaa. Myös liikunnan harjoittaja voi ylittää voimavaransa ja huomaamattaan kuormittaa itsensä tukkoon. Hoitajan käyttämät menetelmät ovat yksi mahdollisuus, silloin kun omat voimat eivät tunnu riittävän. Myös tätä, energian suuntaamista toiseen ihmiseen, voidaan toteuttaa erilaisilla menetelmillä

Energiahoidot ovat kokemuksellisia hoitoja ; kehon ja mielen tasapainotilan vaihteluista johtuen voi hoitokokemus ja hoidon vaikutusten tunteminen olla hyvinkin erilainen. Mutta kokemuksen laadusta riippumatta energia virtaa aina. Ja energian virta kuljettaa muutosta mukanaan. Se vaikuttaa solutasolla ja toimii keho-mielen (=korkeamman kehotietoisuuden) oman viisauden mukaisesti. Hoitaja ei voi asettaa energialle ehtoja. Sen sijaan hoidettavan oma asennoituminen paranemista ja siihen liittyviä toiminta- tai muutostarpeita kohtaan on ratkaisevaa. Ei ole aina itsestään selvää, että tahdomme parantua. Pitkäaikaisen kipuhistorian aikana rakennamme myös itsellemme turvallisen toimintakulttuurin, jonka muuttaminen paranemisprosessin yhteydessä voi olla vaikeata - jopa pelottavaa. Silloin mielemme nousee hiljaiseen kapinaan - ei välttämättä tiedostettuun - ja jarruttaa paranemista. Mielemme ja kehomme tarvitsevat aikaa muutokselle, jonka tuleekin edetä asteittain.